Povratak

Maja Njegomir,
dr. dent. med.

Nakon osnovne škole upisuje srednju medicinsku školu u Rijeci smjer zubni tehničar koju završava 2005. godine. Iste godine upisuje studij dentalne medicine pri Medicinskom fakultetu u Rijeci. 2010 godine diplomirala je i stekla titulu doktora dentalne medicine.

2011. godini odrađuje pripravnički staž u Domu zdravlja Umag ,te se nakon staža zapošljava u dentalnoj poliklinici Morelato gdje radi i danas.

Tijekom i nakon studija kontinuirano se educira pohađajući tečajeve:

 • 2012. Zagreb, Competence in Esthetics, međunarodni kongres
 • 2013. Novigrad, AmannGirrbach, Model Management I training
 • 2013. Zagreb, Suvremeni postupci u estetskoj dentalnoj medicini- radni tečaj preparacije inlay-owerlay i vestibularnih ljuskica s postupcima cementiranja
 • 2013. Poreč, Dr.Glumičić, Dr.Rotim, Training course for the use of Dermavisc
 • 2014. Novigrad, AmannGirrbach, Artex Model Management 2
 • 2014. Opatija, Novi trendovi u dentalnoj medicini
 • 2016. Primjena sedacije u stomatološkoj ambulanti, Zagreb
 • 2017. Manji kirurški zahvati u parodontologiji, Zagreb
 • 2017. Inicijalni modul primjene hijaluronskih filera u estetici lica, Zagreb
 • 2017. Facial rejuvenation with Juvederm fillers and Vistabel
 • 2019. PRP/PRF i hijaluronska kiselina u dentalnoj medicini, Rijeka