Povratak

Ines Morelato,
dr.dent.med., specijalist ortodoncije

Upisuje studij dentalne medicine pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2009. godine. Studij završava 2014. godine obranom diplomskog rada na temu “Analiza okluzije T-Scan sistemom”.

Tokom studija voditelj je projekta Zubić Vila čiji je cilj edukacija predškolske djece o oralnom zdravlju i higijeni. 2012. godine sudjeluje u IADS projektu “International Dental Summer School & Voluntary Project” u Indoneziji, Jakarti.

Dobitnica je natječaja Erasmus+ programa u sklopu kojeg nakon odrađenog pripravničkog staža u Domu Zdravlja Poreč i položenog Državnog ispita odlazi u Rim na stručnu praksu.

2016. godine upisuje specijalizaciju iz Ortodoncije na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu.

Specijalistički ispit iz ortodoncije položila je 2019. godine, te stekla naziv specijalist ortodoncije.

Tijekom i nakon studija kontinuirano se educira pohađajući tečajeve:

 • 2013. Opatija, Kvarnerski dani
 • 2014. Liechtenstein, New trends in modern aesthetic & restorative dentistry
 • 2015. Riva del Garda, 17th AIC International Congress- Dental Excellence made easy: the DIRECT way
 • 2015. Zagreb, Strojna obrada i dezinfekcija korijenskih kanala i postendodontska opskrba zuba, radni tečaj
 • 2016. Estetska medicina , nekirurško pomlađivanje u teoriji i praksi, Opatija
 • 2017. Suvremeni postupci u estetskoj dentalnoj medicini, radni tečaj preparacije inlay-owerlay i vestibularnih ljuskica
 • 2017. BCNOrtho 2017, Barcelona
 • 2017. Extraction vs Non Extraction – Driving the face first, Zagreb
 • 2017. Innovative concepts of modern anchorage systems and their application, Traben Trarbach, Dr. Ludwig Bjorn
 • 2018. Digitalna klinička praksa- od dijagnostike do završnog rada, Zagreb
 • 2018. Clear Aligners- A new chapter in orthodontics, HOD, Zagreb
 • 2018. 4.međunarodni kongres Hrvatskog društva ortodonata HLZ-a
 • 2019. Mehanike terapije u suvremenoj ortodontskoj praksi, Dr. Richard P. McLaughlin
 • 2019. Open bite and deep bite treatment, Dr. Guido Sampermans
 • 2019. Biomechanics and anchorage concepts, Dr. Paolo Manzo
 • 2020. Veneers A-Z, Dr. Verena Nižić, Dental Core