Povratak

Goran Milohanić,
dr.dent.med., univ.mag.med.dent.

Nakon završene osnovne  škole Vladimira Nazora u Pazinu, upisuje Gimnaziju i strukovnu školu Jurja Dobrile u Pazinu 2007. godine – smjer opća gimnazija koju završava 2011. godine.

Iste godine upisuje Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Studij dentalne medicine.

Dobitnik je nagrade za najboljeg studenta druge godine studija za akademsku godinu 2012/ 2013., te za najboljeg diplomiranog doktora dentalne medicine 2016/2017.

Tijekom studiranja sudjelovao je na „Drugom internacionalnom kongresu studenata“ u Ljubljani 2016. godine, kongresu „Competence in Esthetics“ u Beogradu 2016. godine, završio je tečaj „New trends in modern aesthetic & restorative dentistry“ 2016. godine u Lihtenštajnu.

Godine 2017. bio je aktivni sudionik drugog internacionalnog kongresa u Rijeci „RiCON“ na radionici parodontološkog šivanja.

Studij dentalne medicine završava 2017. godine.

2020. godine upisuje Postdiplomski specijalistički studij dentalne implantologije na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu kojeg uspješno završava 2022.godine i stječe naziv sveučilišni magistar dentalne medicine.

Kontinuirano se educira pohađajući razne tečajeve i kongrese:

2017. Futur Z- Važnost estetike u dentalnoj medicini, Opatija

2018 Zagreb, Inicijalna- nekirurška parodontna terapija

2018 Zagreb, Mali kiruški zahvati u parodontologiji

2018 Opatija, Međunarodni kongres PERIOIMPLANT 7

2019 London, Digital Workflow in implant dentistry

2019 Pula, 7. hrvatski parodontološki dani