Povratak

Elio Morelato,
dr. dent. med.

Upisuje studij dentalne medicine na Medicinskom fakultetu u Rijeci 1979. Godine na kojem je i diplomirao 1985.godine.

Od 1985.-1992. radi u Domu zdravlja Poreč.

1992. godine otvara svoju Stomatološku ordinaciju „ Elio Morelato,dr.med.dent.“

2010. godine završava Specijalistički studij dentalne medicine pri Stomatološkom fakultetu u Zagrebu te stiče naziv Sveučilišni magistar dentalne medicine

2012. godine otvara Dentalnu polikliniku Morelato

U želji za stjecanjem novih saznanja polaznih je brojnih domaćih i međunarodnih seminara i kongresa:

  • Advanced restorative techniques (2005. Bern)
  • Astra world congres (2006. New York)
  • Advanced implant dentistry (2006. Mainz)
  • Implant treatment in difficult cases (2008. London)
  • 4. Međunarodni kongres Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju (2010. Zagreb)
  • 5. hrvatski međunarodni Quintesence kongres (2010. Zagreb)
  • Advanced implant dentistry (2010. Zurich)
  • 4. Međunarodni kongres Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju (2011. Zagreb)
  • Hrvatski parodontološki dani (2011. Zagreb)
  • Perioimplant,međunarodni kongres (2012. Opatija)
  • Astra world congres (2012. Gothenburg)
  • Course “All-on-4” (2013. Munich)
  • Dental Bone and Tissue Regeneration (2014. Berlin)
  • 10. hrvatski međunarodni Quintessence kongres (2015. Zagreb)
  • Hrvatski parodontološki dani (2015. Zagreb)
  • Improving confidence in hard and soft tissue management in esthetic areas, Dr. Tabanella (2015. Rim)
  • XI Hrvatski međunarodni Quintessence kongres (2016. Zagreb)
  • ITI World Symposium (2017. Basel)
  • Inicijalni modul primjene hijaluronskih filera u estetici lica (2017. Zagreb)
  • 7. Međunarodni kogres Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju (2017. Osijek)
  • XIII. Hrvatski međunarodni Quintessence kongres (2018. Zagreb)
  • Međunarodni kongres PERIOIMPLANT 7 (2018. Zagreb)
  • Straumann Dental Implant System, Advanced Level (2019. Zagreb)
  • Straumann Digital ProArch (2019. Zagreb)
  • 7. Hrvatski parodontološki dani (2019. Pula)

Član je Hrvatskog lječničkog zbora, Hrvatske komore dentalne medicine , Hrvatskog parodontološkog društva i Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju.